คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนมิถุนายน2566

หลักสูตรเดินหน้าสู่ Metaverse ขับเคลื่อนธุรกิจแห่งอนาคต                  

Preparing Business in the Metaverse Era Course (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

On-Site : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ

 

 

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล    รุ่น 3                               

Strategic Corporate Communication in Digital Age Course รุ่น 3 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

On-Site : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ

 

 

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ และยั่งยืน
                                

Building the Winning & Sustainable Brand Course (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

On-Site : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ

 

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนกรกฎาคม2566

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดโลกยุคดิจิทัล 5.0

Digital Marketing Strategy in 5.0 ERA Course
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

On-Site : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล รุ่น 2

Digital Business Strategy Course #2
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

On-Site : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรแบบอไจล์รุ่น 3

Creating Agile Enterprise Architecture Intensive Course #3 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2566 (รูปแบบการอบรม On-Site)

On-Site : โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนสิงหาคม2566

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาด B2B ชนะใจลูกค้าองค์กร

B2B Marketing Strategies in Action Course
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 7, 8, และ 9 สิงหาคม 2566 (3 วัน)

On-Site : โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

หลักสูตรการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรอย่างมีแบบแผน

People Analytics: Transforming People for Effective Management Course (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566

On-Site : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรธรรมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 8

Data Governance and Personal Data Protection Course #8 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2566

On-Site : โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

ข่าวสารและบทความ