คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนตุลาคม2566

หลักสูตร Blockchain นวัตกรรมเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ รุ่น 2

Blockchain Technologies for Business Strategies Course #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2566

On-Site : ห้องประชุมสุขุมวิท ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS พร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าให้รักและภักดีในแบรนด์ รุ่น 2

Building Customer Loyalty to Customer Advocacy Course #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2566

On-Site : ห้องประชุม ปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS ราชดำริ ทางออก 4)

 

 

หลักสูตรองค์กรที่ขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้วยข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์

Data and AI-Driven Strategy Organization Course (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566

On-Site : ห้องประชุม ปาริชาต ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS ราชดำริ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนพฤศจิกายน2566

หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ขั้นสูง รุ่น 2

Leading Change Management Course #2
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2566

On-Site : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีแบบแผน รุ่น 4

Digital Marketing Analytics for Growth Course #4
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2566

On-Site : โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

 

หลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล รุ่น 4

Digital HR Transformation Strategy Course #4
(On-Site เท่านั้น)

วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2566

On-Site : ห้องประชุมสุขุมวิท ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพฯ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

ข่าวสารและบทความ