คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนมกราคม 2567

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารรุ่น 3

Data Analytics in Management Decision Making #3 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2567

On-Site : ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ลูกค้า (CX) เหนือระดับ รุ่น 2

Breakthrough Customer Experience (CX) Strategy #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 25 – 26 มกราคม 2567

On-Site : ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ(BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารอย่างมีเป้าประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืน รุ่น 2

Purposeful Marketing & Communication for Sustainability Impact #2 (On-Site เท่านั้น)

วันที่ 30 – 31 มกราคม 2567

On-Site : ห้องประชุมสุขุมวิท 3 ชั้น 8 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

คอร์สเรียนหลักสูตรเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับผู้บริหารในยุค AI รุ่น4                              

Cyber Security for Executives in AI Era #4
(On – Site เท่านั้น!!)

วันที่่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2567

On-Site : ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรเจาะลึกทักษะการใช้ Generative AI & Chat GPT เพื่องานการตลาดแบบครบวงจร

Deep Dive Generative AI & Chat GPT for Total Marketing Solutions (On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

On-Site : ณ ชั้น M โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์ พอยต์ ราชดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4)

 

หลักสูตรกลยุทธ์การสื่อสารให้ทรงพลังในยุคดิจิทัล รุ่น 4                

Strategic Corporate Communication in Digital Age #4 (On – Site เท่านั้น!!)

วันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

On-Site : ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ สุขุมวิท 24 (BTS สถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 4)

 

ข่าวสารและบทความ