นักการตลาดต้องห้ามพลาด!!! ที่จะเข้าใจ 8 MEGA CONSUMER TRENDS in 2023

นักการตลาดต้องห้ามพลาด!!! ที่จะเข้าใจ 8 MEGA CONSUMER TRENDS in 2023 เพราะถ้าพลาด คุณก็จะไม่สามารถ “เข้าไปอยู่ในหัวใจผู้บริโภค หรือ ลูกค้า”  ของแบรนด์คุณได้เลย ที่วิเคราะห์เจาะลึกโดย ดร.อ้อม ดั่งใจถวิล อนันตชัย  Partner &Advisor of eXperience Matters จากที่มาของข้อมูลจาก McKinsey & Company

  1. SMALLER HOUSEHOLDS ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง – มีผลกับธุรกิจมากโดยเฉพาะธุรกิจ หรือ แบรนด์ที่ออกแบบเพื่อครัวเรือนขนาดใหญ่ ต้องคิดถึงการปรับ size หรือเพิ่มความพรีเมี่ยมเพื่อตอบโจทก์ความต้องการที่ต่างไปของขนาดครัวเรือน
  2. AGING การขยายตัวของตลาดผู้สูงอายุ – เกือบทุกแบรนด์ลุกขึ้นมาปรับตัวรับกลุ่มเป้าหมายนี้ ยกตัวอย่างเล็กๆ เพียงแค่ธุรกิจ nursing senior home ตอนนี้มีขนาดของมูลค่าตลาดกว่า 1 Trillion USD แล้ว
  3. RISE OF DIGITAL NATIVES ดิจิตัลไลฟ์สไตล์ – สัดส่วนกว่า 40-50% ของการใช้จ่ายปัจจุบันอยู่บนดิจิทัลแพลทฟอร์ม และเป็นกลุ่มที่กล้าใช้จ่าย ไม่หวั่นการเป็นหนี้อีกด้วย
  4. NEW CHANNEL MIX ช่องทางการซื้อขายที่หลากหลาย – วันนี้จอมือถือ หน้าร้าน การออกร้าน คือร้านค้า คือช่องทางการขาย การเข้าถึงทั้งคุณและลูกค้า
  5. WOMEN ‘s ECONOMIC EMPOWERMENT พลังขับเคลื่อนของผู้หญิง – จากข้อมูลการศึกษามากมาย พบว่า ผู้หญิงโดยเฉพาะในเอเชียจะสร้างให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยที่สูงขึ้นถึงเกือบ 30% ภายในปี 2030 และการสนับสนุน แบรนด์จากผู้หญิงด้วยกันก็จะมีพลังชัดเจนมากขึ้น
  6. ASIA BRANDS GAIN SHARESการขยายตัวของเอเชียแบรนด์ – วันนี้เอเชีย แบรนด์มียอดทางการตลาดกว่า 66-95% ในกลุ่ม สินค้าประเภท packaged goods, electronics and automotive ทั่วโลก
  7. ECO RESPONSIBILITY ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม – ข้อนี้ยิ่งกว่าเทรนด์แล้ว เป็นข้อปฏิบัติ A MUST ที่แบรนด์ไม่ทำไม่ได้แล้ว เพราะลูกค้าเรียกร้องให้ แบรนด์ ธุรกิจรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหา Climate Crisis
  8. SEGMENT OF ONE ประสบการณ์รายบุคคล – กว่า 45% ของคนไทย คนจีนคนอินเดีย ยินดีให้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้ได้บริการที่เป็นส่วนตัว (personalization)